Om Medam

Medam är ledande inom Sverige när det kommer till microtrenching. Vi har vårt huvudkontor i Stockholm och innovationscentrum i Fjugesta men är verksamma över hela Sverige.

Medam grundades 2002 som ett säljbolag inom tekniska lösningar för underhållsteknik av vägar och flygfält. Med tiden har Medam innoverat sig ytterligare inom dessa områden och erbjuder nu tjänsterna:

  • Microtrenching
  • Spricklagning
  • Diamantslipning och rillning
  • Konsulttjänster och rådgivning

Utöver ovan nämnda tjänster har vi även följande produkter till försäljning:

  • Sweflex
  • Neomex
  • Viasol
  • Crafco fogmassa
  • Crafco maskiner

Medams strävan är att utnyttja vår kompetens, maskinutveckling och rådgivning för att underlätta fiberutvecklingen i Sverige och Europa.