KMA - ALLTID I FOKUS

  • Kvalité, miljö och arbetsmiljö/säkerhet är högt prioriterade frågor på Medam
  • Genom att arbeta systematiskt minimerar vi avvikelser
  • Resultatet blir hög och jämn kvalité i alla delar av arbetet, från projektering och byggnation  till kontakt med slutkund.

Vårt CSR/KMA arbete bidrar till att våra kunder når sina mål och kan uppfylla sina kunders förväntningar.