Försäljning av Crafco produkter

Medam är generalagent för Crafco i Norden. Vi hjälper er genom beställning och rådgivning när det kommer till val av maskin, fogmassa, gjutasfalt med mera. Vi ser även till att fordonen blir ombyggda så att de klarar av till vår tids generella krav.

Genom att använda Medam säkerställs en smidig och snabb process när det kommer till beställning av både material och maskiner.

Rätt material på rätt plats för ett högkvalitativt resultat

Varje arbete inom spricklagning och fogning har sina specifika omständigheter och kräver ett material som passar för just dessa förhållanden.

 • Ska arbetet utföras i betong eller asfalt
 • Vilka yttre påfrestningar måste fogmassan klara av
 • Vilken elasticitet och töjningsegenskaper krävs av fogmassan
 • Vilka klimatförhållanden måste fogmassan tåla
 • Kommer fogmassan att trafikeras av fotgängare och långsam trafik
 • Hur ska fogmassan appliceras
 • Ska direktuppvärmd eller oljemantlad gryta användas
 • Vill man ha en kallapplicerad fogmassa

Medam erbjuder rådgivning om t.ex. vilket material som lämpar sig bäst för ett specifikt behov och vilken applikationsmetod man bör använda.

Hör av er till oss så återkommer vi med passande material till ert projekt.

Rätt maskin på rätt plats för ett högkvalitativt resultat

Vi på Medam kan bland annat erbjuda smältgrytor/förvärmare på släp i olika storlek för att se till att de klarar av till vår tids generella krav.

Utöver smältgrytor kan vi även erbjuda er maskiner så som patchers och routers.
Hör av er till oss om ni har några frågor.

Bakgrundsinformation om Crafco

Crafco är ett amerikanskt företag som specialiserat sig på att ta fram material och maskiner för att utföra asfalt- och betongjobb. Genom att använda deras välutvecklade material och maskiner kan man utföra spricklagningar i olika klimat, och därmed se till att avsevärt öka livslängden på befintliga vägar.

Crafco Geokompositmattor

 • PavePrep är en kraftig, geokompositmatta med hög hållfasthet, som används för att eliminera reflektionssprickor vid ny asfaltbeläggning.
 • PavePrep består av en värmebeständig, höghållfast vävd polyesterarmering, mellanskiktet är en flexibel mastix bitumen. Det undre skiktet består av värmebeständigt polyester material.
 • PavePrep installationen är snabb, ekonomisk och kräver ingen speciell utrustning.