Neomex

Neomex är en lagringsstabil, långsambrytande bitumenemulsion.

Neomex penetrerar, förseglar och föryngrar effektivt en asfaltbeläggning. Behandling med Neomex förlänger avsevärt livslängden på beläggningen på ett mycket kostnadseffektivt sätt.