Sweflex

Är en flexibel mastix (gjutasfalt) med hög bärighet och god friktion. Sweflex består av krossad hyttsten, 0-3 mm, och en polymer bitumen.

Spricklagning

Sprickor, läggarskarvar och andra beläggningsskador bör lagas så snart som möjligt för att förhindra att ytvattnet tränger ner i vägkonstruktionen och att skadorna växer. Infiltration av vatten i de obundna lagren resulterar i svåra skador.

Reparationer

Lagningar med Sweflex passar för alla typer av begränsande skador i asfaltbeläggningar t.ex. potthål, skador i anslutningar m.m. Lagningar med Sweflex förlänger beläggningens totala livslängd väsentligt.

Utläggningsmetoder

Sweflex appliceras med specialbyggda maskiner eller vid mindre objekt med förvärmda skopor.

Fördelar

Sweflex består av krossad hyttsten, 0-3 mm, som ger god friktion.

Sweflex kräver inte någon förklistring eller primning av ytan.

Sweflex svalnar snabbt och trafik kan i regel tillåtas redan efter cirka 5 – 10 minuter.

Användningsområden

  • Tätning av tjälsprickor
  • Försegling av beläggningsfogar
  • Reparation av nedbrutna och öppna asfalts skarvar
  • Bättring av krackelerade ytavsnitt
  • Reparation av mindre potthål
  • Utjämning av mindre nivåskillnader