VIASOL

Färgförsegling för asfalt och betong som ger en kemiskt resistent beläggning och skyddar mot t.ex. drivmedel. Förlänger beläggningens livslängd.

Sätt färg på tillvaron med VIASOL CC.

Användningsområden

VIASOL CC färgförseglar asfalt och betongytor både inom- och utomhus. Några exempel på lämpliga användningsområden:

  • Bilhallar
  • Byggvarumarknader
  • Lagerhallar
  • Monteringshallar
  • Stormarknader
  • Balkonger
  • Garageuppfarter
  • Gång- och cykelbanor
  • Idrottsplatser

Användningsområdet är extremt varierat eftersom produkten till sin natur är flexibel och tål stora temperaturvariationer utan att spricka eller flagna. Den kan följa asfaltens rörelser mellan sommar och vinter.