Diamond Microtrenching, spårsågning för bredband


Diamond microtrenching är en metod där man använder sig av diamantklingor för att förlägga kanalisationsrör i vägar och trottoarer.
Genom att använda sig av diamantklingor blir åverkan minimal på den befintliga asfalten samtidigt som biprodukten blir ett fint pulver.

 • På grund av en väldigt automatiserad process är framdriften 500 meter per dag.
 • Konstant sågdjup
 • Mindre kostnad när det kommer till projektledning
 • Mindre störning när det kommer till trafik och uttryckningsfordon

Processen

Förberedelse

 • Ledningsutmärkning
 • Markrader
 • Riktlinjer för sågning

Sågning och förläggning av dukter

 • Spårbredd 24-36 mm
 • Trenchddjup upp till 380 mm
 • Förläggning av upp till 26 dukter
 • Sandfyllning och markeringsband

Justering

 • Grusning
 • Packning
 • Rengöring

Försegling

 • Rengöring och torkning av sågade kanter
 • Sweflex

Färdigställande

 • Finjustering
 • Dokumentation
 • Klart!