Ytbehandlingar

  • Crafco material: Är material som kan användas för underhållsarbeten av olika karaktär, t.ex. spricklagning i asfalt och betong.
  • Sweflex: är en flexibel mastix (gjutasfalt) med hög bärighet som kan användas där det finns krav på hög bärighet och god friktion.
  • Neomex: Neomex är en ytbehandling som förseglar, föryngrar och ökar livslängden på asfaltsbeläggningar.
  • Viasol: Är en färgförsegling som ger en kemiskt resistent beläggning på olika betong och asfaltsunderlag, vilket därmed kan medföra längre livslängd och skydd mot bland annat drivmedel.